ul. Kwiatowa 3/1,
80-180 Kowale

+48 58 322 82 31
kared@kared.com.pl

 

System Monitoringu Wyłączników (iKar-CBM), zrealizowany w rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina to pierwsze w Polsce rozwiązanie tak nowoczesne. W sposób systemowy i kompleksowo śledzi on-line pracę wyłączników oraz ich aktualny stan techniczny. System iKar-CBM analizuje dane pomiarowe,  sygnalizuje z wyprzedzeniem pojawiające się potrzeby serwisowe, ułatwiając zaplanowanie prac. Uruchamia alarmy w przypadku zagrożenia wystąpienia niesprawności wyłącznika. Pełni funkcję Stacyjnego Systemu Technicznego (SST), wyposażonego w dedykowane stanowisko HMI. Za jego pomocą, po zalogowaniu, użytkownik (PSE S.A.) ma dostęp lokalny i/lub zdalny do systemu z dowolnego miejsca. System współpracuje też ze Stacyjnym Systemem Nadzoru i Sterowania (SSiN), z którym połączony został za pomocą standardu IEC 61850. 

Zgodnie z wymaganiami Polskich Sieci Przesyłowych system realizuje:

 • ciągłą kontrolę napięcia zasilania układu sterowania i silnika napędu,
 • kontroluje ciągłość obwodów wyzwalaczy otwierania i zamykania wyłącznika,
 • monitoruje wartość prądów pobieranych przez cewki wyzwalaczy zamykających i otwierających,
 • monitoruje zużycie styków i dysz komór gaszących wyłącznika poprzez sumowanie I2*t, gdzie:
  • I – to rzeczywista wartość prądu wyłączanego przez dany biegun wyłącznika,
  • t – to czas trwania łuku elektrycznego
 • monitoruje działanie napędów poprzez:

  • pomiar prądu pobieranego przez silnik,
  • pomiar czasu zbrojenia napędu,
  • pomiary czasów wyłączania i załączania wyłącznika podczas operacji łączeniowej,
  • pomiar czasów przełącznika pomocniczego,
  • kontrolę charakterystyki (prędkości ruchu styków),
  • rejestrację liczby cykli przestawień wyłącznika,
 • monitoruje gęstość gazu SF6 za pomocą czujników gęstości gazu,
 • monitoruje trend ubytku gazu SF6 w celu sygnalizowania z wyprzedzeniem potrzeby jego uzupełnienia oraz wykrywania i zapobiegania fałszywym alarmom i blokadom spowodowanym wykraplaniem się gazu SF6 w temperaturach niższych niż wyspecyfikowane dla wyłącznika temperatury otoczenia
 • monitoruje sprawność układów ogrzewania szafek napędów i sterowniczych.

Opracowany przez Kared system monitoringu wyłączników może być zastosowany do wyłączników dowolnego producenta, dla napięć 400 kV, 220 kV 110 kV i innych. System jest elastyczny przez co z powodzeniem realizuje funkcje wybrane przez użytkownika.

Zainteresowanych rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu.