ul. Kwiatowa 3/1,
80-180 Kowale

+48 58 322 82 31
kared@kared.com.pl

Panele sygnalizacyjne KS-RGB

 

Panele sygnalizacyjne typu KS to grupa urządzeń przeznaczona do optycznej sygnalizacji stanu wejść binarnych przystosowanych do współpracy bezpośredniej z obwodami dwustanowymi monitorowanego obiektu lub wyjściami stykowymi sterowników PLC.
Panele KS pozwalają zależnie od typu na indywidualny wybór jednego z sześciu kolorów niezależnie dla każdego kanału. Prosty sposób umieszczania opisów sygnałów na polach świetlnych umożliwia jednoznaczną i czytelną identyfikację zdarzeń.
Podanie napięcia na wejście panelu KS powoduje podświetlenie wybranym kolorem pola powiązanego z danym wejściem.

 

Web Analytics