ul. Kwiatowa 3/1,
80-180 Kowale

+48 58 322 82 31
kared@kared.com.pl

Oprogramowanie inżynierskie dla RZ-1

 

Znany już dobrze naszym klientom Rejestrator zakłóceń RZ-1 wzbogaciliśmy o nowe oprogramowanie przeznaczone do analizy zarejestrowanych danych.

Dotychczasowe oprogramowanie dla komputera klasy PC, pełniącego rolę stacji roboczej umożliwiało zdalną konfigurację oraz sterowanie pracą urządzenia, zarządzanie zarejestrowanymi plikami z danymi oraz pobieranie i przeglądanie danych zapisanych na dysku.