ul. Kwiatowa 3/1,
80-180 Kowale

+48 58 322 82 31
kared@kared.com.pl

Rejestrator RZ-1 z szybkim wydrukiem

 

Wychodząc na przeciw potrzebom naszego Klienta inżynierowie firmy KARED w niespełna dwa miesiące opracowali kolejną aplikację dla doskonałego rejestratora zakłóceń RZ-1. Teraz to rozwiązanie dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych.

Kluczowym wymaganiem Inwestora było, aby rejestrator w czasie nie dłuższym jak 3,5 minuty samodzielnie i automatycznie generował raport z przebiegu awarii czy zakłócenia. Dane z pojedynczej rejestracji trwającej 5,5 sekundy przenoszone winny być na papier ciągły (z rolki) i zawierać dane z 16 kanałów analogowych i 32 kanałów dwustanowych tworząc raport zawierający wykresy z opisami. Dodatkowo w celu zapewnienia ciągłej gotowości rejestrator winien być zasilany jednocześnie z dwóch napięć – 220 V DC i 230 V AC.