ul. Kwiatowa 3/1,
80-180 Kowale

+48 58 322 82 31
kared@kared.com.pl

Synchronizator mikroprocesorowy SM-05

Synchronizator SM-05 jest przeznaczony do dokładnego i automatycznego łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej. Jego podstawowe cechy:

  • Zamykanie wyłącznika z nastawionym czasem wyprzedzenia, odpowiednim dla zastosowanego wyłącznika,
  • Redundancyjna struktura zapewniająca wysoką niezawodność i dużą dokładność łączenia,
  • Optymalizacja automatycznego wyrównywania napięć i częstotliwości wg kryterium minimalno-czasowego,
  • Synoptyka umożliwiająca obserwację procesu synchronizacji automatycznej,
  • Procedury umożliwiające pomiary czasu wyprzedzenia wyłącznika i parametrów charakteryzujących dynamikę obiektu dla celów optymalizacji procesów zrównywania napięć i częstotliwości.