Układy synchronizacji

Bezpieczne łączenie obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej polega na tym, aby w chwili załączenia popłynęły minimalne prądy wyrównawcze. Spełnione więc muszą być warunki: równości amplitud napięć, równości częstotliwości napięć, zgodności kierunków wirowania wektorów napięć i zgodność kąta fazowego pomiędzy wektorami łączonych napięć. Kontrola wyżej wymienionych warunków i wybór chwili załączenia dokonywana jest przez synchronizatory automatyczne lub półautomatyczne, przy czym te pierwsze realizują również funkcje regulacji napięcia i częstotliwości.

SMV-1 – Synchronizator

Synchronizator SMV-1 przeznaczony jest do kontroli procesu łączenia obiektów elektroenergetycznych…