1. Home
 2. Converter K-FO-RS485

Converter K-FO-RS485

Rozwój automatyzacji procesów produkcyjnych oraz towarzyszących im systemów kontroli, sterowania i akwizycji danych (SCADA) wymaga do swego sprawnego działania urządzeń przystosowanych do wzajemnej wymiany danych, łatwych w zastosowaniu i pewnych w działaniu. Dlatego pragniemy zwrócić Państwa uwagę na opracowany w naszej firmie koncentrator iKar I/O System.

Koncentrator wejść/wyjść dwustanowych iKar I/O System, jest uniwersalnym urządzeniem, przeznaczonym do zbierania informacji dwustanowych z urządzeń oraz przesyłania informacji dwustanowych do urządzeń rozlokowanych na obiekcie. Koncentrator komunikuje się z nadrzędnym system kontroli i sterowania lub nadrzędnym sterownikiem programowalnym za pomocą sieci RS422 / 4‑przewodowy RS485 i protokołu Modbus RTU. Budowa koncentratora iKar I/O System daje użytkownikowi możliwość takiego ustawienia parametrów transmisji szeregowej, że dopasowanie urządzenia do pracy w różnych systemach pracujących z protokołem Modbus RTU nie stanowi trudności.

Koncentrator, zależnie od zastosowania, w czasie pracy wykonuje dwie podstawowe czynności:

 • udostępnia do systemu poprzez łącze komunikacyjne stany swoich wejść dwustanowych,

 • steruje, zgodnie z otrzymywanymi z systemu poleceniami, swoimi wyjściami dwustanowymi (przekaźnikami).

Sterowanie przekaźnikami obejmuje również możliwość generowania impulsów o nastawionej wcześniej przez użytkownika (dla każdego wyjścia niezależnie) długości, w zakresie od 20ms do 5,1s oraz możliwość ich skracania i wydłużania.

Elastyczna konstrukcja koncentratora iKar I/O System umożliwia jego wykonanie w różnych wersjach:

 1. Z różnym podziałem na wejścia i wyjścia:

  • 32 wejścia / brak wyjść,

  • 24 wejścia / 8 wyjść,

  • 16 wejść / 16 wyjść,

  • 8 wejść / 24 wyjścia,

  • brak wejść / 32 wyjścia.

 2. Z różnym napięciem znamionowym wejść (niezależnie dla każdego wejścia):

  • 220 V DC,

  • 110 V DC,

  • 48 V DC,

  • 24 V DC.

 3. Z różnym rodzajem styków wyjść (niezależnie dla każdego wyjścia):

  • styki zwierne,

  • styki rozwierne.

Stan wszystkich wejść i wyjść, a także stan transmisji i zasilania sygnalizowany jest przez 36 diod typu LED. Koncentrator iKar I/O System znajduje zastosowanie:

 • w przemysłowych systemach zbierania danych, wizualizacji i sterowania (systemy SCADA) jak np. w opracowanym w KARED systemie iKar .

 • w centralnych systemach sygnalizacji zakłóceń w połączeniu z tablicami synoptycznymi.

Poprzez spięcie w jednej sieci RS485, 32 koncentratorów iKar I/O System, można uzyskać system, obsługujący przez tylko jedno złącze szeregowe 1024 wejścia i wyjścia.

Do pobrania