Програмовані сигнальні касети KSR призначені для візуально-звукового контролю граничних станів на контрольованих об’єктах та реєстрації подій. Вони повідомляють персонал про перевищення установлених граничних значень параметрів, таких як тиск, температура, потік, обмеження часу тощо, під час виконання технологічного процесу. Стан контрольованих пристроїв відображається у вигляді описаних полів, підсвічуваних кольоровим світлом (зеленим, червоним, жовтим), сталим або пульсуючим. Пристрій реєструє всі події і дозволяє легко інтегрувати його з системами SCADA.

Типи касет KSR:

KSR – 16

KSR – 25

KSR – 30

KSR – 30-M

KSR – 50-3U

Сигнальні касети типу КСР складаються з трьох основних модулів. До них належать:

 1. Синоптичний модуль, що становить передню частину пристрою з освітленими описаними полями, логічно пов’язаними з конкретними датчиками на об’єкті. Крім того, на передній частині касети можна розмістити кнопку скидання звукової сигналізації KAA, кнопку скидання оптичної сигналізації KAO і кнопку управління касетою TEST (підсвічування поля).
 2. Програмований мікропроцесорний модуль, відповідальний за роботу всієї касети сигналізаційної панелі та придатний для обслуговування максимум 33 двостанових входів (32 об’єктних сигналів та сигнали KAA, KAO та TEST), 32 підсвічуваних сигнальних полів та 3 реле-контактних ланцюги сигналізації, а також обслуговування двох каналів зв’язку RS485 – протокол Modbus RTU та IEC 60870-5-103 (у тому числі зв’язок для центральної системи реєстрації подій типу SCADA, дистанційного зчитування та реєстрації послідовностей сигналів сигналізації, програмування касети).
 3. Модуль вхідних сигналів призначений для роботи зі стандартними двостановими сигналами.

ПРИНЦИП ДІЇ
Режим роботи кожного каналу сигнальної касети можна програмувати за різним принципом. Кожна з функцій (правил) може бути вільно запрограмована користувачем. Повна функція включає до 7 станів (нормальна робота, поява тривоги, прийняття тривоги тощо). Кожен із станів, визначених кольором і способом освітлення, повністю і вільно визначається користувачем. Для полегшення програмування синоптичних касет KSR виробник надає відповідне програмне забезпечення та кілька готових наборів сигнальних функцій.

РЕАЛІЗОВАНІ ФУНКЦІЇ

 1. базова,
 2. виділення першого вхідного сигналу,
 3. контроль роботи двигуна або насоса,
 4. повторювач сигналу,
 5. відображення вхідних станів,
 6. заперечення вхідного контакту,
 7. пам’ять про останні події.
 8. спеціальні функції кнопок KAA, KAO та TEST

РЕЄСТРАЦІЯ ПОДІЙ
Події, що відбуваються (активація входу, згасання тривоги, прийняття та видалення тривоги) записуються в енергонезалежну пам’ять пристрою. Записані події можна завантажити в головну систему через канал зв’язку. Пристрій здатний реєструвати 1000 подій з часом їх виникнення з роздільністю 1 мс.

ЗАВАНТАЖИТИ: