Zadaniem Automatyki Odciążającej jest rozpoznanie stanu przeciążenia elementów systemu elektroenergetycznego i zredukowanie wytwarzania mocy na blokach energetycznych, farmach wiatrowych a nawet ich prewencyjne wyłączenie dla potrzeb uzyskania odpowiedniego odciążenia. W tym celu algorytm Automatyki Odciążającej monitoruje i analizuje dane opisujące aktualną topologię pracy stacji, wielkości przepływów energii, temperatury i inne istotne informacje mające wpływ na wynik jego działania. Gdy zostaje stwierdzone występowanie zagrożenia dla ochranianego elementu sieci Automatyka Odciążająca podejmuje działania sterownicze. Wizualizacja pracy systemu iKar®-AO umożliwia między innymi śledzenie kluczowych wartości procesu odciążania, wprowadzanie nastaw, obserwację zdarzeń, przyjmowanie alarmów, podgląd wielkości mierzonych oraz innych parametrów wybranych przez użytkownika.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że otrzymaliśmy Brązowy Medal 33. Międzynarodowych Targów Bielskich ENERGETAB 2020 za nasz Układ Automatyki Odciążającej zrealizowany dla stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Praga w Warszawie.

Relacja filmowa z wręczenia wyróżnienia:

Proponowany układ Automatyki Odciążającej wykonany jest wg wzorca zakładającego maksymalny możliwy poziom pewności jego działania i niezawodności ochrony elementów obiektu. Powyższe uzyskano stosując architekturę rozproszoną w zakresie sterowników polowych, redundancję sterowników centralnych oraz redundantne kanały komunikacyjne wykorzystywane dla transferu danych i rozkazów. Układ automatyki AO wyposażono w obwody współpracy z układami SSiN, RSA, UZDA EAZ zgodnie ze Standardowymi Specyfikacjami Funkcjonalnymi i Wymaganiami Technicznymi Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Podstawowe funkcje automatyki odciążającej iKar®-AO:

 • samoczynne i automatyczne rozpoznawanie układu pracy rozdzielni
 • ciągła realizacja pomiarów napięć, prądów, mocy we wszystkich punktach nadzorowanego układu
 • dostosowanie algorytmu do aktualnego stanu pracy automatyki/funkcji (np. automatyka załączona/odstawiona, pole załączone/odstawione)
 • obsługa możliwości pracy pól liniowych poprzez pola sprzęgieł odwzorowana w algorytmie poprzez zastąpienie ich polami własnymi
 • sterowanie elementami chronionego obiektu oraz elementami współpracującymi (np. generatorami, farmami wiatrowymi) stosownie do celu wyznaczonego przez algorytm AO
 • obsługa on-line zamian w zakresie konfiguracji zadań, kryteriów zadziałania i nastaw algorytmu AO
 • współpraca z automatyką zabezpieczeniową w uzgodnionym zakresie funkcji
 • współpraca AO z układami SSiN, RSA, UZDA poprzez sieci IT (w tym sieci Ethernet)
 • wizualizacja pracy rozdzielni, pomiarów, alarmów, dzienników zdarzeń i zakłóceń na stanowiskach HMI lokalnych i zdalnych (zgodnie z udzielonymi licencjami)
 • wbudowane mechanizmy rejestracji oraz archiwizowania zdarzeń i zakłóceń dla pomiarów objętych automatyką
 • prowadzenie dzienników zdarzeń oraz LOG-ów monitorujących wewnętrzną pracę układu automatyki odciążającej
 • możliwość zdalnego monitoringu pracy automatyki AO

Przykładowa realizacja:

Szafa koncentratora iKar®-AO

Szafa sterowników polowych rozdzielni 110 kV

Szafa sterowników polowych rozdzielni 110 kV

Szafa sterowników polowych rozdzielni 220 kV

Referencje: PG-Kared-F-20220224 – reference letter PL EN.pdf

Produkt powiązany – sterownik iKar®-USM (Uniwersalny Sterownik Mikroprocesorowy)

Do pobrania