Układy rejestracji

Niezawodność działania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych czy przemysłowych w znacznym stopniu zależy od sposobów zapobiegania awariom oraz znajomości eksploatowanych układów. Zastosowanie nowoczesnych cyfrowych rejestratorów zakłóceń z ciągłą rejestracją wybranych parametrów oraz odpowiedniego oprogramowania inżynierskiego pozwala na bieżącą analizę pracy urządzeń zarówno przed, w czasie jak i po awarii. Rejestratory umożliwiają zdobywacie wiedzy o systemach elektroenergetycznych i przemysłowych, analizę działania i testowanie zabezpieczeń oraz ostrzeganie o możliwości wystąpienia awarii.