System Sterowania i Nadzoru

Firma Kared wychodząc naprzeciw potrzebom klientów opracowała kompleksową ofertę w zakresie systemów sterowania i nadzoru (SCADA) kładąc duży nacisk na elastyczność rozwiązań i możliwość ich dopasowania do konkretnych i często specyficznych potrzeb odbiorcy. Głównym elementem oferty jest system iKar będący propozycją systemu nadrzędnej kontroli, sterowania i akwizycji danych.