Układy sygnalizacji

Bezpieczne i niezawodne prowadzenie ruchu instalacji energetycznych i przemysłowych, często bez stałej obsługi i wyposażonych w komputerowe systemy sterowania i nadzoru, wymaga stosowania systemów rezerwowej sygnalizacji awaryjnej i ostrzegawczej. Układy takie funkcjonujące równolegle i niezależnie od systemów komputerowych stanowią cenną pomoc zapewniając personelowi obsługi precyzyjną i szybką informację na temat pojawiających się zagrożeń, zadziałań zabezpieczeń i występujących awarii.