Automatyka Przełączania Zasilań

Automatyka przełączania zasilań to podstawowy układ wpływający na pewność zasilania odbiorców. Od czasów jej działania uzależniona jest głębokość przysiadów napięcia, wielkość i zakres zakłóceń w procesach technologicznych, wartość prądu rozruchu silników, a w konsekwencji ponoszone koszty. Ze względu na negatywne skutki jakie pociąga za sobą niewłaściwe przełączanie zasilań, urządzenia odpowiedzialne za te funkcje muszą realizować je w sposób szybki, bezpieczny i niezawodny. Wymagania stawiane takim urządzeniom zależą od rodzaju zasilanych obiektów. Im bardziej skomplikowana technologia czy proces tym wymagania te są większe.