Bezpieczne prowadzenie pracy sieci elektroenergetycznych wymaga planowania działań serwisowych. System iKar®-CBM jest narzędziem odpowiedzialnym za ciągłe monitorowanie pracy i stanu technicznego wyłączników wysokiego napięcia, a wyniki przekazuje on-line do wizualizacji monitoringu wyłączników. iKar®-CBM umożliwia bieżące dokonywanie oceny stanu wyłączników, planowanie remontów na podstawie prognoz szybkości ich zużycia. Informacje o wykryciu stanu alarmowego system iKar®-CBM niezwłocznie, w czasie rzeczywistym wysyła służbom utrzymania ruchu, dzięki czemu ogranicza ryzyko awarii oraz koszty obsługi.

System Monitoringu Wyłączników (iKar-CBM), zrealizowany w rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina to pierwsze w Polsce rozwiązanie tak nowoczesne. W sposób systemowy i kompleksowo śledzi on-line pracę wyłączników oraz ich aktualny stan techniczny. System iKar-CBM analizuje dane pomiarowe, sygnalizuje z wyprzedzeniem pojawiające się potrzeby serwisowe, ułatwiając zaplanowanie prac. Uruchamia alarmy w przypadku zagrożenia wystąpienia niesprawności wyłącznika. Pełni funkcję Stacyjnego Systemu Technicznego (SST), wyposażonego w dedykowane stanowisko HMI. Za jego pomocą, po zalogowaniu, użytkownik ma dostęp lokalny i/lub zdalny do systemu z dowolnego miejsca. System współpracuje też ze Stacyjnym Systemem Nadzoru i Sterowania (SSiN), z którym połączony został za pomocą standardu IEC 61850.

Zgodnie z wymaganiami Polskich Sieci Przesyłowych system realizuje:

 • ciągłą kontrolę napięcia zasilania układu sterowania i silnika napędu,
 • kontroluje ciągłość obwodów wyzwalaczy otwierania i zamykania wyłącznika,
 • monitoruje wartość prądów pobieranych przez cewki wyzwalaczy zamykających i otwierających,
 • monitoruje zużycie styków i dysz komór gaszących wyłącznika poprzez sumowanie I2*t, gdzie:
  • I – to rzeczywista wartość prądu wyłączanego przez dany biegun wyłącznika,
  • t – to czas trwania łuku elektrycznego
 • monitoruje działanie napędów poprzez:
 • pomiar prądu pobieranego przez silnik,
 • pomiar czasu zbrojenia napędu,
 • pomiary czasów wyłączania i załączania wyłącznika podczas operacji łączeniowej,
 • pomiar czasów przełącznika pomocniczego,
 • kontrolę charakterystyki (prędkości ruchu styków),
 • rejestrację liczby cykli przestawień wyłącznika,
 • monitoruje gęstość gazu SF6 za pomocą czujników gęstości gazu,
 • monitoruje trend ubytku gazu SF6 w celu sygnalizowania z wyprzedzeniem potrzeby jego uzupełnienia oraz wykrywania i zapobiegania fałszywym alarmom i blokadom spowodowanym wykraplaniem się gazu SF6 w temperaturach niższych niż wyspecyfikowane dla wyłącznika temperatury otoczenia
 • monitoruje sprawność układów ogrzewania szafek napędów i sterowniczych.

Opracowany przez Kared system monitoringu wyłączników może być zastosowany do wyłączników dowolnego producenta, dla napięć 400 kV, 220 kV 110 kV i innych. System jest elastyczny przez co z powodzeniem realizuje funkcje wybrane przez użytkownika.

iKar®-CBM GAZ – SF6

iKar®-CBM Otwieranie

iKar®-CBM Zamykanie

iKar®-CBM Czujniki

iKar®-CBM ALARMY

Do pobrania