Prowadzenie ruchu systemu elektroenergetycznego wymaga od dyspozytorów dokładnej i aktualnej wiedzy o warunkach pracy panujących w poszczególnych jego elementach. Istotą układu centralnej synchronizacji iKar-CSS jest to, że umożliwia on zdalny oraz lokalny wgląd w aktualne warunki synchronizacji (łączeniowe) w wybranym punkcie systemu. Umożliwia on obserwację warunków dla procesu synchronizacji przed jego rozpoczęciem, w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu, wykonanie analiz w poszukiwaniu braku warunków do synchronizacji czy też przyczyn nieudanych prób łączeniowych.

Kompletny system iKar-CSS, wykorzystując możliwości synchronizatorów Kared (SS-07 czy SM-07), oferuje służbom odpowiedzialnym za prowadzenie ruchu narzędzie nie tylko zwiększające bezpieczeństwo systemu elektroenergetycznego ale również komfort pracy.

System iKar-CSS, zainstalowany w rozdzielni 110kV i/lub 220kV i/lub 400kV stacji elektroenergetycznej, służy do nadzoru i wizualizacji procesów synchronizacji poprzez prezentowanie aktualnego układu i warunków pracy stacji/rozdzielni czy wyspy na stanowisku lokalnym oraz w jednostkach nadrzędnych. Koncentrator systemu iKar‑CSS, czerpiąc dane procesowe z synchronizatorów SS-07 lub SM-07 umożliwia w czasie rzeczywistym ciągłe i nieprzerwane śledzenie przygotowania fragmentu rozdzielni do operacji łączeniowej, kontrolę parametrów kryterialnych procesu synchronizacji przed, w trakcie i po jego realizacji. System tworzy dzienniki i rejestracje procesu i w razie powstania problemów sygnalizuje przyczyny błędów oraz umożliwia wszechstronne analizy udanych i nieudanych operacji łączeniowych.

Aktualny stan pracy rozdzielni 110kV i/lub 220kV i/lub 400kV przedstawiono w postaci wizualizacji składającej się ze schematów jednokreskowych poszczególnych rozdzielni, na których umieszczone są główne elementy układu energoelektrycznego jak wyłączniki i odłączniki oraz stany ich pracy, napięcia systemów i odpływów, częstotliwości, poprawność kierunków wirowania wektorów napięć, itp. Dla każdego odpływu w którym zainstalowany jest synchronizator SS-07 (SM-07), można wyświetlić szczegółowe parametry procesu synchronizacji i zapoznać się z nimi jeszcze przed rozpoczęciem procedury łączeniowej (np. napięcia fazowe, częstotliwości, rodzaj trybu synchronizacji, wybrany bank nastaw, itp.), sprawdzić dziennik zdarzeń, który zawiera informacje o stanie pracy koncentratora i synchronizatorów wchodzących w skład systemu.

Wizualizacja wyświetlona jest lokalnie na 19” wyświetlaczu LCD koncentratora (jeżeli jest wyposażony w taki ekran), zaś obsługa odbywa się za pomocą panelu dotykowego.

Możliwy jest też zdalny podgląd pracy układu synchronizacji za pomocą przeglądarki internetowej.

iKar-CSS w stacji 400/110 kV Ołtarzew

iKar-CSS w El. Jaworzno III

iKar-CSS w stacji Łomża

iKar-CSS w stacji Czarna

iKar-CSS w stacji Grudziądz Węgrowo

Do pobrania