Panele sygnalizacyjne typu KS to grupa urządzeń przeznaczona do optycznej sygnalizacji stanu wejść binarnych przystosowanych do współpracy bezpośredniej z obwodami dwustanowymi monitorowanego obiektu lub wyjściami stykowymi sterowników PLC.

Panele KS pozwalają zależnie od typu na indywidualny wybór jednego z sześciu kolorów niezależnie dla każdego kanału. Prosty sposób umieszczania opisów sygnałów na polach świetlnych umożliwia jednoznaczną i czytelną identyfikację zdarzeń.

Podanie napięcia na wejście panelu KS powoduje podświetlenie wybranym kolorem pola powiązanego z danym wejściem.

Rodzaje kaset KSR:

KS-12-RGB

KS-16-RGB

KS-25-RGB

KSR-30

KS-36-RGB

KS-40-RGB

KSR-60

Do pobrania