Programowalne kasety sygnalizacyjne KSR są przeznaczone do kontroli wizualno – dźwiękowej stanów granicznych w nadzorowanych obiektach i rejestracji zdarzeń. Informują obsługę, o przekroczeniach nastawionych granicznych wartości takich parametrów jak: ciśnienie, temperatura, przepływ, limit czasu itp. w trakcie realizacji procesu technologicznego. Stan kontrolowanych urządzeń jest prezentowany w formie opisanych pół, podświetlanych światłem kolorowym (zielonym, czerwonym, żółtym), stałym lub pulsującym. Urządzenie wyposażone w układy cyfrowe prowadzi rejestrację wszystkich zdarzeń i umożliwia łatwą jego integrację z systemami SCADA.

Rodzaje kaset KSR:

KSR – 16

KSR – 25

KSR – 30

KSR – 30-M

KSR – 50-3U

BUDOWA

Kasety sygnalizacyjne typu KSR zbudowane są z trzech zasadniczych modułów. Należą do nich:

 1. Moduł synoptyki stanowiący front urządzenia na którym znajdują się podświetlane, opisane pola, powiązane logicznie z określonymi czujnikami na obiekcie. Dodatkowo na froncie kasety mogą być umieszczone przyciski kasowania alarmu akustycznego KAA, kasowania alarmu optycznego KAO, oraz przycisk kontroli kasety TEST (podświetlania pól).
 2. Programowalny moduł mikroprocesorowy odpowiedzialny za funkcjonowanie całej kasety sygnalizacyjnej i przystosowany do obsługi maksymalnie 33 wejść dwustanowych (32 sygnałów obiektowych, oraz sygnały zewnętrzne KAA, KAO i TEST), 32 podświetlanych pól sygnalizacyjnych i 3 przekaźnikowych torów alarmowych oraz obsługi dwóch kanałów komunikacyjnych RS485 – protokół Modbus RTU oraz IEC 60870-5-103 (w tym łącze komunikacyjne do centralnego systemu rejestracji zdarzeń typu SCADA, zdalnego odczytu i rejestracji sekwencji sygnałów alarmowych, programowania kasety).
 3. Moduł wejść obiektowych przystosowany do obsługi standardowych sygnałów binarnych.

ZASADA DZIAŁANIA

Sposób pracy każdego kanału kasety sygnalizacyjnej może być zaprogramowany według innej zasady. Każda z funkcji (zasad) może być dowolnie zaprogramowana przez użytkownika. Pełna funkcja zawiera maksymalnie 7 stanów (normalna praca, wystąpienie alarmu, przyjęcie alarmu itp.). Każdy ze stanów, określany przez kolor i sposób świecenia, jest całkowicie i dowolnie definiowany przez użytkownika. W celu ułatwienia programowania kaset synoptycznych KSR producent dostarcza odpowiednie oprogramowanie oraz kilka przygotowanych zestawów funkcji sygnalizacji.

REALIZOWANE FUNKCJE

 1. podstawowa,
 2. wyróżnienia pierwszego sygnału wejściowego,
 3. kontrola pracy silnika lub pompy,
 4. powtarzacza sygnałów,
 5. odzwierciedlania stanów wejściowych,
 6. negacji styku wejściowego,
 7. pamięci ostatnich zdarzeń.
 8. funkcje specjalne przycisków KAA, KAO i TEST

REJESTRACJA ZDARZEŃ

Występujące zdarzenia (pobudzenie wejścia, zanik alarmu, przyjęcie i skasowanie alarmu) są rejestrowane w nieulotnej pamięci urządzenia. Zarejestrowane zdarzenia mogą być pobrane do systemu nadrzędnego za pomocą łącza komunikacyjnego. Urządzenie jest w stanie zarejestrować 1000 zdarzeń z czasem ich wystąpienia przy rozdzielczości 1ms.

Do pobrania