Tablica synoptyczna typu Mimic przeznaczona jest do sygnalizacji stanów czujników sygnałów alarmowych i wybranych mechanizmów na statku. Może być stosowana do monitorowania stanu czujników i sygnalizacji stanów alarmowych w innych zastosowaniach, jak np. obiekty przemysłowe czy handlowe.

Realizujemy nietypowe projekty tablic synoptycznych – przykładem może być MIMIC

Tablica Mimic-9 wykonana dla statków ratownictwa morskiego typu IBEEV posiada:

  • 173 wejścia binarne. Każdemu wejściu przyporządkowana może być co najmniej jedna lampka sygnalizacyjna,
  • Zasilacz wewnętrzny dla zasilania lampek na tablicy i napięcia doprowadzanego do styków w czujnikach,
  • Generator światła migowego dla sygnałów alarmowych,
  • Ściemniacz (regulator jasności świecenia lampek),
  • Układ kontroli świecenia wszystkich lampek.

Napięcie zasilania 24 V DC – opcjonalnie może być inne np. 230 V AC.
Pobór prądu na 1 tor (wejście – lampka sygnalizacyjna) mniejszy od 10 mA.

Do pobrania