Synchronizatory automatyczne rodziny SM-07 to automatyczne, trójfazowe, konfigurowalne urządzenia przeznaczone do dokładnego i niezawodnego łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej, jak np.: generatorów czy też układów wyspowych do sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

Cechą wyróżniającą synchronizatory SM-07 jest to, że oprócz pracy w trybie trójfazowym można poprzez jego konfigurację zamienić go na funkcjonalność synchronizatora SM-06 wzbogaconą o możliwość pracy dwukanałowej oraz realizację funkcji komunikacyjnych z systemami nadrzędnymi w najnowszych standardach.

Polecamy Państwu zapoznanie się z opracowaną przez nas tabelą porównawczą urządzeń stosowanych w układach synchronizacji.

Synchronizator typu SM-07 połączył w sobie zalety i doświadczenia z wieloletniej produkcji wcześniejszych modeli jak SM-05, SM-06 i SS-07. Zastosowane rozwiązania know-how dały synchronizator pozwalający spełnić różnorodne wymagania użytkowników i stosować go praktycznie we wszystkich układach elektroenergetycznych, niezależnie od ich struktury i parametrów.

REALIZOWANE RODZAJE ŁĄCZENIA:

 • synchronizacja automatyczna ze stałym czasem wyprzedzenia,
 • spinanie wydzielonych systemów elektroenergetycznych,
 • załączanie generatora na sieć bez napięcia,
 • załączanie sieci na niezasilane pole generatorowe,
 • zamykanie wyłącznika przy braku napięcia po obu stronach wyłącznika,

WERSJE SYNCHRONIZATORA SM-07

 • Synchronizator SM-07 w wersji podstawowej wyposażony jest w jedną kartę pomiarową, diodowy panel frontowy (bez wyświetlacza LCD) oraz trzy porty komunikacyjne: USB, RS-OPTO i Ethernet 100Base-TX
 • Synchronizator SM-07 może być rozbudowany (opcje):
  • o  dotykowy, kolorowy, 7” wyświetlacz LCD
  • o  redundantny zasilacz
  • o  drugą kartę pomiarową
  • o  dodatkową kartę komunikacyjną z dwoma portami Ethernetowymi 100Base-TX lub 100BaseFX

CECHY SYNCHRONIZATORA SM-07

 • synchronizacja dwukanałowa i dwutorowa
 • możliwości realizacji synchronizacji na obwodach pomiarowych jednofazowych lub trójfazowych
 • możliwość konfiguracji funkcji wejść/wyjść aparatu
 • obsługa do czterech wyłączników i dwóch generatorów
 • prezentacja spełnienia warunków kryterialnych synchronizacji jeszcze przed uruchomieniem procesu łączenia,
 • wyrównywanie częstotliwości z uwzględnieniem parametrów dynamiki układu napędowego,
 • wyrównywanie napięć z uwzględnieniem parametrów dynamiki układu regulacji napięcia, umożliwiające załączenie w czasie kilkudziesięciu sekund,
 • szerokie możliwości konfiguracji zachowania urządzenia,
 • łącza komunikacyjne do współpracy z nadrzędnymi systemami kontroli i sterowania DCS (SCADA),
 • płyta czołowa synchronizatora z panelem diod sygnalizacyjnych lub opcjonalnie z wyświetlaczem LCD,
 • bogate wbudowane oprogramowanie umożliwiające między innymi:
  • dostęp do wszystkich parametrów procesu synchronizacji w celu ich właściwego nastawienia dla danej aplikacji,
  • pozyskanie informacji o urządzeniu i konfiguracji dodatkowych funkcji, konfigurację parametrów komunikacyjnych
  • współpracę z systemami nadrzędnymi za pomocą protokołów Modbus TPC/IP, Modbus RTU over TCP, IEC 60870-5-103 oraz opcjonalnie IEC 61850
  • realizację wizualizacji procesu synchronizacji na tzw. „Wirtualnej kolumnie synchronizacyjnej” pracującej on-line.

Synchronizatory SM-07 wyposażone są w złącza komunikacyjne (standard):

 • 1x USB – łącze serwisowe producenta
 • 1x RS – optyczny, protokół IEC 60870-5-103
 • 1x Ethernet – elektryczny (RJ45), protokół Modbus TCP/IP lub Modbus RTU over TCP

Opcjonalny moduł komunikacyjny zapewnia dodatkowo:

 • 2x Ethernet – elektryczny lub optyczny do DCS i/lub systemu wizualizacji iKar®
 • 1x RS – RS485 lub optyczny (łącze inżynierskie)

Oprogramowanie

iKar®-SYN-Pro to oprogramowanie inżynierskie dla komputerów klasy PC z systemem operacyjnym Windows pozwalające na konfigurację i nastawienie synchronizatora, monitoring on-line jego pracy, pobranie rejestracji i ich analizę, konwersję rejestracji do formatu ComTrade

iKar®-CSS to oprogramowanie dedykowane dla serwerów umożliwiające monitoring on-line lokalny i zdalny zarówno pojedynczego synchronizatora typu SM-07 jak i wielu urządzeń w obiekcie zapewniając operatorom bieżący nadzór nad procesami synchronizacji a specjalistom dostarcza danych do wszechstronnych analiz.

Do pobrania