Synchronizatory automatyczne rodziny SM-06 przeznaczone są do dokładnego i niezawodnego łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej, co polega na doprowadzeniu ich parametrów do takich wartości, aby w czasie załączania popłynęły jak najmniejsze prądy wyrównawcze.

Cechą wyróżniającą mikroprocesorowe synchronizatory SM-06 wśród innych powszechnie stosowanych urządzeń tego typu jest teoretycznie bezbłędne łączenie obiektów również w stanach nieustalonych różnicy częstotliwości, w których różnica częstotliwości jest liniową funkcją czasu. Osiągnięto to przez zastosowanie w nim algorytmów regulacji napięcia i częstotliwości uwzględniające charakterystyki regulacyjne regulatorów napięcia i częstotliwości co pozwala na wydatne skrócenie czasu trwania synchronizacji i łączenie obiektów „w marszu” bez konieczności oczekiwania na ustabilizowanie się stałej różnicy częstotliwości.

Synchronizatory mikroprocesorowe SM-06 zdobyły dzięki swojej dokładnej i niezawodnej pracy oraz przyjaznej eksploatacji uznanie naszych Inwestorów co przejawia się nieprzerwanym zapotrzebowaniem na na ten produkt od 20 lat.

Synchronizator typu SM-06 połączył w sobie zalety i doświadczenia z wieloletniej produkcji wcześniejszego modelu SM-05 oraz najnowocześniejsze elementy i rozwiązania konstrukcyjne przełomu wieków. Zastosowane rozwiązania know-how do dziś są aktualne. Synchronizator oferowany jest w kilku wersjach, co pozwala spełnić różnorodne wymagania użytkowników i stosować go praktycznie we wszystkich układach elektroenergetycznych, niezależnie od ich struktury i parametrów.

Wersje synchronizatora:

 • SM-06A – synchronizator „półautomatyczny”, który realizuje zadany czas wyprzedzenia, kontroluje różnicę napięć i częstotliwości, lecz nie reguluje napięcia i częstotliwości generatora.
 • SM-06B – synchronizator „automatyczny”, który:
  • łączy obiekty z zadanym czasem wyprzedzenia,
  • reguluje napięcie i częstotliwość generatora korzystając z nastawionych parametrów dynamiki synchronizowanego turbogeneratora,
  • kontroluje stan 2 wyłączników i łączy obiekty przy użyciu wytypowanego wyłącznika z odpowiednim dla niego stałym czasem wyprzedzenia,
  • w wersji standardowej umożliwia wybór następujących sposobów łączenia obiektów: SYN, ZSK, SBN, GBN, SGBN, TEST,
  • otwarta konstrukcja urządzenia umożliwia realizację specjalnych opcji.
 • SM-06C – wersja synchronizatora SM-06B rozszerzona o:
  • kontrolę stanu 4 wyłączników i łączenie przy użyciu wytypowanego wyłącznika z odpowiednim dla niego stałym czasem wyprzedzenia,
  • regulację napięcia i częstotliwości generatora z wykorzystaniem jednego z dwóch zbiorów nastaw parametrów dynamiki synchronizowanego turbogeneratora, właściwych dla wytypowanego turbogeneratora.

Synchronizatory SM-06 realizują następujące rodzaje pracy:

 • synchronizacja automatyczna ze stałym czasem wyprzedzenia,
 • spinanie wydzielonych systemów elektroenergetycznych,
 • załączanie generatora na sieć bez napięcia,
 • załączanie sieci na niezasilane pole generatorowe,
 • zamykanie wyłącznika przy braku napięcia po obu stronach wyłącznika,

Zalety synchronizatora SM-06:

 • łączenie obiektów prądu przemiennego do pracy równoległej bez udarów prądów wyrównawczych,
 • szeroki zakres nastaw parametrów uwzględniający różnorodność zespołów prądotwórczych,
 • unikalna technika obróbki sygnałów pozwalająca łączyć obiekty z uchybami fazowymi mniejszymi od dwóch stopni,
 • samodzielny pomiar parametrów charakteryzujących dynamikę procesu regulacji napięcia oraz dynamikę synchronizowanego obiektu,
 • pomiar czasu własnego wyłącznika, obsługa do czterech wyłączników,
 • nowoczesna, modułowa konstrukcja umożliwiająca dopasowanie urządzenia do potrzeb użytkownika, różnorodność realizowanych funkcji,
 • dodatkowe możliwości załączania generatora na nie zasilaną sieć, sieci na niezasilane pole generatora lub przy braku napięcia z obu stron (przy określonych napięciach szczątkowych),
 • przejrzysta wizualizacja parametrów synchronizowanego obiektu i wykonywanych funkcji na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym,
 • możliwości komunikacji z systemem sterowania, rejestracji i inne funkcje na życzenie,
 • niezawodność działania poparta długim okresem gwarancji.

Synchronizatory sieciowe SM-06 wyposażone są w złącza komunikacyjne:

 • 1x RS 232 – elektryczny (standard) lub opcjonalnie RS485,
 • 1x RS 485 – elektryczny (łącza do DCS i systemu wizualizacji iKar),
 • 1x RS 485 – opcjonalnie, elektryczny lub optyczny do tablicy synoptycznej TS-10.

Protokół komunikacyjny:

 • Modbus RTU

Oprogramowanie

iKar®-SYN-View to oprogramowanie inżynierskie dla komputerów klasy PC z systemem operacyjnym Windows pozwalające na monitoring on-line jego pracy, tzw. „Wirtualna kolumna Synchronizacyjna”.

iKar®-CSS to oprogramowanie dedykowane dla serwerów umożliwiające monitoring on-line lokalny i zdalny zarówno pojedynczego synchronizatora typu SM-06 jak i wielu urządzeń w obiekcie zapewniając operatorom bieżący nadzór nad procesami synchronizacji a specjalistom dostarcza danych do wszechstronnych analiz.

Do pobrania