Tablica synchronizacyjna TS-10, do synchronizatorów SM-06 wszystkich typów, przystosowana do montażu na pulpicie sterowniczym, stanowi oddzielny moduł i jest przeznaczona do kontroli przebiegu procesu synchronizacji z pulpitu w nastawni. Tablica synchronizacyjna jest repliką płyty czołowej synchronizatora bez klawiatury.

Dzięki wbudowanym przekaźnikom umożliwia również sterownie pracą bloku energetycznego przez synchronizator, który może być zainstalowany w znacznej odległości od generatora.

Moduł TS-10 dzięki wbudowanym przekaźnikom umożliwia również sterownie pracą bloku energetycznego przez synchronizator, który może być zainstalowany w znacznej odległości od generatora.

Po lewej stronie tablicy synchronizacyjnej sygnalizowany jest wybrany rodzaj pracy synchronizatora, sygnał blokady zewnętrznej załączania wyłącznika, wybrany generator i wyłącznik za pomocą którego nastąpi połączenie.

Po prawej, na wyświetlaczu LCD pokazywane są bieżące wartości różnicy napięć, częstotliwości i faz oraz nastawione wartości graniczne tych wielkości. Dodatkowo różnica faz wyświetlana jest w formie linijki o długości wprost proporcjonalnej do bezwzględnej wartości różnicy faz.

Pod wyświetlaczem umieszczono lampki sygnałów regulacyjnych:

  • napięcie – góra, dół
  • obroty – góra, dół
  • stan wyłącznika – otwarty (OFF), zamknięty (ON).

A poniżej lampki sygnału:

  • gotowość – oczekiwanie synchronizatora na sygnał startu
  • start – przejęcie kontroli nad przebiegiem procesu synchronizacji
  • błąd – wystąpienie błędu uniemożliwiającego połączenie.

Połączenie tablicy z synchronizatorem realizuje się za pomocą złącza światłowodowego o zasięgu do kilku kilometrów albo skrętką na odległość do 1200 metrów.

Do pobrania