Cyfrowy tester typu T-2030, produkcji Kared przeznaczony jest do realizacji zadań związanych z weryfikacją szeroko rozumianej poprawności działania automatyki EAZ ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń automatyki przełączania zasilań wykorzystujących przełączenia synchronizczne i quasisynchroniczne, jak np. automaty AZRS, APZ, APZplus i inne w celu potwierdzenia ich pełnej sprawności, poprawności działania i zgodności z deklarowanymi przez producenta poziomami dokładności pomiarowej i łączeniowej.

PODSTAWOWE FUNKCJE TESTERA T-2030

 • Zasilanie badanego urządzenia.
 • Swobodne sterowanie wyjściami binarnymi testera (podawanie napięcia pomocniczego na wejścia badanego urządzenia).
 • Swobodne sterowanie wyjściami analogowymi napięciowymi testera (podawanie napięcia pomiarowego na wejścia pomiarowe badanego urządzenia).
 • Badanie błędów dU, df, dfi w momencie wykonywania automatycznych przełączeń zasilań.
 • Symulacja działania wyłączników z uwzględnieniem zadanego czasu własnego.
 • Symulacja zmian (zaników) napięcia oraz częstotliwości.
 • Współpraca z komputerem klasy PC z oprogramowaniem sterującym realizacją procesu badania urządzenia.

BUDOWA STANOWISKA BADAWCZEGO I TESTERA T-2030

Stanowisko do badań automatyki przełączania zasilań składa się z dwóch elementów:

 • Testera T-2030 urządzenia cyfrowego wyposażonego w odpowiednią liczbę wejść i wyjść, umożliwiających podłączenie go do wszystkich wejść i wyjść dwustanowych oraz wejść analogowych automatu przełączania zasilań, w celu pełnego zadawania i kontrolowania sygnałów odbieranych i wysyłanych z/na „obiekt” przez badany automat.
 • Komputera klasy PC lub laptopa z oprogramowaniem sterującym realizacją procesu badania automatu przełączania zasilań.

Podstawowa konfiguracja testera Kared T-2030:

 • 12x wyjścia analogowe napięciowe, izolowane grupami – 4x po 3 wyjścia o indywidualnie regulowanych parametrach:
  • Napięcie: 0,00 … 150,00 V AC,
  • Częstotliwość: 45,000 … 55,000 Hz,
  • Kąt: -180 … + 180 st
 • 30x wejścia dwustanowe izolowane, napięcie znamionowe 110 lub 220 V DC
 • 45x wyjścia przekaźnikowe izolowane bezpotencjałowe
 • 1x wyjście zasilające 110/220 V DC wykorzystywane do zasilania badanego urządzenia
 • 1x wyjście zasilające 110/220 V DC wykorzystywane do zasilenia wyjść przekaźnikowych

Możliwości rozbudowy stanowiska testowania urządzeń:

 • Poprzez doposażenie testera o dodatkowe wejścia / wyjścia binarne i analogowe możliwe jest badanie urządzeń o bardzo rozbudowanych możliwościach aplikacji obiektowych. Tester może być wyposażony w:
  • 18 wyjść analogowych napięciowych regulowanych indywidualnie
  • 45 wyjść przekaźnikowych
  • 75 wejść dwustanowych
  • Możliwa kombinacja wejść / wyjść ograniczona jest maksymalną pojemnością magistrali komunikacyjnej testera
 • Rozbudowa oprogramowania dla stanowiska komputerowego o programy sterujące testerem do realizacji dedykowanych testów dla urządzeń typu:
  • synchronizatory jednofazowe, trójfazowe przeznaczone do współpracy z generatorami
  • synchronizatory jednofazowe, trójfazowe przeznaczone do układów z kontrolowaną komutacją obwodów
  • synchronizatory jednofazowe, trójfazowe przeznaczone do układów bez komutacji o wielu punktach pomiarowych (do 4 trójfazowych) i kilku niezależnych wyłącznikach
  • automatów przełączania zasilań realizujących
  • przełączenia typu PPZ, SPZ, Synchroniczne,
  • Quasisynchroniczne i inne
  • automatyka odciążająca
  • rejestratory zakłóceń
  • inne, wg indywidualnych uzgodnień

Do pobrania