Układy automatyki przełączania zasilań mają za zadanie ochronę obiektów przed nieplanowanymi przerwami w zasilaniu odbiorów powodujących zakłócenia lub przestoje w procesach technologicznych, a w konsekwencji przed powstawaniem poważnych strat finansowych. Zastosowane algorytmy i nastawy mają zasadniczy wpływ na skuteczność tej ochrony przejawiającą się w szybkości realizowanych przełączeń zasilań w sposób bezpieczny i niezawodny. Automaty AZRS wyróżniają się tym, że w celu ochrony napędów silnikowych realizują przełączenia quasi-synchroniczne (synchronizacja do zanikającego napięcia) oraz przełączenia synchroniczne (bezprzerwowe lub z krótką przerwą). Dodatkowe ich możliwości to przełączenia zasilań wg funkcji samoczynnego załączania rezerwy (SZR), samoczynnego powrotnego przełączania (SPP), planowego przełączanie zasilań (PPZ) oraz automatycznego załączania zasilania (AZZ).

Już ponad 1500 automatów AZRS znalazło zastosowanie niemal we wszystkich krajowych elektrowniach i elektrociepłowniach oraz w wielu zakładach przemysłowych. Nowoczesne układy automatyki przełączania zasilań muszą spełniać wiele zróżnicowanych wymagań, a przede wszystkim muszą działać szybko, niezawodnie i bezpiecznie. Do okresowej diagnostyki automatów typu AZRS, APZ, APZplus polecamy nasz nowy tester T‑2030 o którym przeczytasz tutaj.

Rodzina mikroprocesorowych automatów AZRS, produkowana przez Kared sp. z o. o. dla SPIE Energotest sp. z o. o., przeznaczona jest do pracy w rozdzielniach SN i nn zasilających ważne odbiory silnikowe lub niesilnikowe, mające istotny wpływ na procesy technologiczne. Automaty te skonstruowane w oparciu o sterowniki dedykowane opracowane i produkowane oraz oprogramowane w naszej firmie znajdują zastosowanie zarówno w układach z rezerwą jawną (AZRS-2), jak i utajoną (AZRS-3). Dla komfortu użytkowania wyposażone zostały w panel czołowy, na którym umieszczona jest synoptyka rozdzielni oraz wyświetlacz LCD na którym prezentowane są informacje o wartościach napięć i wykonanych przełączeniach.

Podstawowe cechy automatów AZRS:

 • realizacja przełączeń quasi synchronicznych (QS),
 • realizacja przełączeń w cyklu SZR wolne, SZR szybkie, SZR od skokowego obniżenia napięcia, SZR w dowolnym kierunku,
 • realizacja przełączeń w cyklu PPZ synchroniczne i wolne,
 • realizacja przełączeń w cyklu SPP realizowane samoczynnie po wykonaniu SZR i odbudowaniu się napięcia zasilania podstawowego rozdzielni,
 • pobudzanie automatyki odciążania,
 • pełna kontrola pracy automatu na ekranie LCD pełniącego funkcje informacyjne o stanie pracy rozdzielni oraz nastawcze dla automatu,
 • współpraca automatu z nadrzędnym systemem komputerowym poprzez zastosowanie różnorodnych portów i protokołów komunikacyjnych w tym IEC 61850,
 • dwa zestawy nastaw parametrów decyzyjnych,
 • dowolna deklaracja zasilania podstawowego rozdzielni,
 • dodatkowe niezależne człony kontroli napięcia na szynach.
 • rejestracja zakłóceń i zdarzeń,
 • testowanie wewnętrzne.

Zalety automatów:

 • nowoczesność i różnorodność wersji wykonań,
 • realizacja przełączeń w cyklach QS, SZR, PPZ, SPP, AZZ
 • informowanie obsługi o aktualnym sposobie zasilania rozdzielni,
 • możliwość zmiany nastaw automatu na obiekcie,
 • duża ilość funkcji dodatkowych: wizualizacja, pomiary i komunikaty, rejestracja wartości chwilowych i kryterialnych oraz zdarzeń,
 • współpraca z nadrzędnym systemem sterowania,
 • autonomiczność (układy wejścia i wyjścia są bezpośrednio przystosowane do podłączenia sygnałów obiektowych, bez potrzeby stosowania np. separatorów),
 • możliwość zasilania pomocniczych obwodów wejściowych i wyjściowych napięciem stałym lub przemiennych o wartości wybranej z zakresu 24 do 220V,
 • duża odporność na zakłócenia w obwodach wejściowych,
 • testowanie wewnętrzne automatów,
 • niezawodność działania,
 • możliwość zastosowania w każdej rozdzielni.

Do pobrania