Kaseta sygnalizacyjna KSR-64 przeznaczona jest do kontroli wizualno-dźwiękowej i rejestracji zadarzeń dla 64 sygnałów / stanów granicznych w nadzorowanym obiekcie, oraz do budowania układów np. Rezerwowej Sygnalizacji Awaryjnej (RSA) o prawie nieograniczonej ilości wejść alarmowych (640 i więcej).

Moduły KSR-64 pełniące funkcję Rezerwowej Sygnalizacji Awaryjnej (RSA) po przeprowadzonych testach uzyskały aprobację Polskich Sieci Przesyłowych zezwalającą na ich stosowanie w obiektach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Sposób reakcji każdego wejścia kasety na pobudzenie określonym stanem alarmowym jest definiowany przez użytkownika. Możliwe jest dowolne przypisywanie wejść urządzenia do pól alarmowych jak i łączenie w grupy wejść oraz pól alarmowych. Użytkownik może także określić proste zależności logiczne (AND/OR) pomiędzy poszczególnymi wejściami. Do interakcji z zewnętrznymi urządzeniami kaseta wyposażona jest w moduł(-y) wyjść przekaźnikowych.

Urządzenie posiada złącze w standardzie RS485, które prócz funkcji komunikacji z systemem nadrzędnym może służyć do łączenia kaset w grupy modułów i budowania w ten sposób kolumny sygnalizacyjnej (układu RSA) o ilości sygnałów będący wielokrotnością 64. Zaletą takiego połączenia jest to, że w systemie nadrzędnym cała kolumna sygnalizacyjna (układ RSA) jest widziana jako pojedyncze urządzenie.

Komunikacja z systemem nadrzędnym może przebiegać przy wykorzystaniu portów szeregowych RS485 lub optycznych oraz portów Ethernet 100Mb elektrycznych lub światłowodowych. Konfiguracja urządzenia odbywa się przez port serwisowy. Możliwe do wykorzystania są protokoły: IEC 60870-5-103, IEC 61850 oraz protokół producenta. Za ich pomocą można odczytać aktualny stan wejść alarmowych, stan sygnalizacji oraz pobrać rejestr zapisanych w pamięci zdarzeń. W trybie cyfrowego zapisu stanu wejść urządzenie pozwala na zmianę stanu pól świecących przy użyciu komend wysyłanych z systemu nadrzędnego. Wbudowane lub zewnętrzne przyciski umożliwiają przyjmowanie sygnalizacji alarmowej, jej kasowanie oraz test poprawności świecenia pól diodowych oraz alarmów dźwiękowych.

Urządzenie zasilane jest napięciem stałym 220 V lub przemiennym 230 V AC przez dwa zasilacze działające redundantnie. Porty komunikacyjne, zaciski wejściowe, wyjścia przekaźnikowe są izolowane galwanicznie. Kaseta ma budowę modułową i na życzenie może być dowolnie konfigurowana. Podstawowym i niezbędnym wyposażeniem jest moduł CPU oraz jeden moduł zasilacza. Pozostałe pakiety można dowolnie dodawać odpowiednio konfigurując pojedyńczą kasetę i cały układ.

Do pobrania