Przekaźnik kontroli synchronizmu SCH-2 zapobiega załączaniu wyłącznika gdy różnica faz, amplitud i częstotliwości łączonych napięć przekracza nastawione wartości dopuszczalne.

W szczególności może być wykorzystany do łączenia generatora z siecią przy synchronizacji ręcznej. Zezwala na łączenie, gdy spełnione są jednocześnie wszystkie następujące warunki: napięciowy, częstotliwościowy oraz różnica faz mieści się w nastawionym sektorze kątowym. Umożliwia załączenie tylko wówczas, gdy wektory napięć sieci i generatora schodzą się lub występuje praca synchroniczna.

Może być wykorzystywany jako urządzenie redundancyjne przy synchronizacji automatycznej.

Synchrochek SCH-2 to niezawodne urządzenie pomiarowe z pełną i przyjazną prezentacją w oprogramowaniu komputerowym spełnienia warunków kryterialnych procesu synchronizacji, różnicy napięć, częstotliwości i faz.

Przekaźnik kontroli synchronizmu SCH-2 zbudowano w oparciu o technikę mikroprocesorową. Podzespoły przekaźnika kontroli synchronizmu umieszczono w obudowie BOPLA typu CN 55 AK do mocowania na szynie DIN 35mm.

Do SCH-2 doprowadza się napięcia pomiarowe L1 (sieci) i L2 (synchronizowanego obiektu). Są to napięcia przemienne o wartości znamionowej 100V. Doprowadzone są też sygnały dwustanowe. Są to sygnały ST (Start) i BL (Blokada). Standardowo przekaźnik i wejścia dwustanowe zasilane są napięciem 220 V DC. Z SCH-2 wyprowadzane są sygnały (styki przekaźników) SY (sygnalizacja) oraz Z1 i Z2 (zezwolenie na załączenie).

Przekaźnik kontroli synchronizmu wyposażony jest w łącza szeregowe RS485 izolowane galwanicznie służące do komunikacji z komputerem PC lub systemem nadrzędnym.

Na płycie czołowej umieszczono lampki sygnalizacyjne, które pozwalają na odczyt stanów wejść dwustanowych oraz wyjść, jak też wskazują aktywność komunikacji przez łącze szeregowe.

Realizowane rodzaje łączeń:

 • spinanie wydzielonych systemów elektroenergetycznych – łączenie obiektów do pracy równoległej w zadanych warunkach
 • załączanie generatora na sieć bez napięcia – załączanie generatora na nie zasilaną sieć
 • załączanie sieci na niezasilane pole, system –załączanie sieci na nie zasilane pole (np. generatora)
 • zamykanie wyłącznika przy braku napięcia po obu stronach wyłącznika

KOMUNIKACJA:

 • 1x RS 485 – elektryczny (łącze inżynierskie lub do systemu nadrzędnego), protokół Modbus RTU

Zalety:

 • Łączenie w zadanym sektorze kątowym z kontrolą napięcia, częstotliwości i poślizgu.
 • Bezpieczeństwo przy ręcznym łączeniu obiektów.
 • Bezpieczeństwo przy ręcznej synchronizacji generatora.
 • Nastawienie i wizualizacja przy pomocy programu komputerowego.
 • Możliwość podłączenia do nadrzędnego systemu kontroli sterowania.
 • Diodowa sygnalizacja stanu pracy przekaźnika.
 • Małe gabaryty i łatwy montaż.

Oprogramowanie

Oprogramowanie inżynierskie SCHRS umożliwia wprowadzenie nastaw i korzystanie z układów pomiarowych synchrocheka przez nadrzędny system komputerowy, np. w celu wizualizacji procesu synchronizacji.

Do pobrania