Synchronizatory sieciowe typu SS-07, dedykowane w szczególności dla sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, są przeznaczone do „miękkiego” łączenia obiektów elektroenergetycznych prądu przemiennego do pracy równoległej, praktycznie bez udarów prądów wyrównawczych. Podobnie jak w synchronizatorach typu SM, dedykowanych dla energetyki generacyjnej, w synchronizatorach sieciowych SS-07 szczególny nacisk położono na precyzję pomiarów i dokładność łączenia. Zastosowano w nich zasadę redundancji struktury opartej o różne pod względem sprzętowym i programowym moduły, wykorzystano ideę układów synchronizacji bez obwodów komutowanych, w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności i dyspozycyjności zarówno urządzenia jak i całego układu synchronizacji.

Synchronizatory sieciowe SS-07 zdobyły na Targach Energetab 2013 statuetkę „Energia w dobrych rękach” Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A

W oparciu o uznaną i sprawdzoną w wielu obiektach konstrukcję synchronizatora SM-06 przy ścisłej współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi opracowaliśmy nową, 7-mą generację mikroprocesorowych synchronizatorów: SS-07. Łączy ona w sobie zalety i doświadczenia z wieloletniej produkcji dotychczasowego modelu SM-06 z zastosowaniem najnowocześniejszych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych oraz wiele nowych możliwości jak możliwość pracy bez wyłączania, trójfazowe i równoczesne pomiar w 4 punkach układu wraz z wyznaczaniem wszystkich wartości kryterialnych, monitoring topologii układu oraz wizualizację procesu synchronizacji on-line przed, w czasie trwania i po synchronizacji.

W synchronizatorach SS-07 szczególny nacisk położono na precyzję pomiarów i dokładność łączenia. Zastosowano w nich zasadę redundancji struktury opartej o różne pod względem sprzętowym i programowym moduły pomiarowe, wykorzystano ideę układów synchronizacji bez obwodów komutowanych, w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności i dyspozycyjności zarówno urządzenia jak i całego układu synchronizacji.

Synchronizatory SS-07 realizują automatycznie wybór następujących rodzajów pracy:

 • synchronizacja automatyczna ze stałym czasem wyprzedzenia,
 • spinanie wydzielonych systemów elektroenergetycznych,
 • załączanie generatora na sieć bez napięcia,
 • załączanie sieci na niezasilane pole generatorowe,
 • zamykanie wyłącznika przy braku napięcia po obu stronach wyłącznika.

Unikalnymi cechami synchronizatora SS-07 są:

 • możliwość podłączenia do synchronizatora wszystkich obwodów pomiarowych, kontrolnych i sterowania bez komutacji w celu maksymalizacji niezawodności i dyspozycyjności układu synchronizacji,
 • identyfikacja aktualnego układu pracy rozdzielni,
 • jednoczesne wykonywanie w wysokiej precyzji pomiarów w czterech punktach kontrolnych układu elektroenergetycznego (np. w jednej gałęzi w rozdzielni 1,5 wyłącznikowej – pomiary w dwóch systemach i dwóch odpływach),
 • wyznaczanie jednoczesne parametrów kryterialnych synchronizacji dla wszystkich możliwych kierunków łączenia wybranego pola do systemu elektroenergetycznego,
 • prezentacja spełnienia warunków kryterialnych synchronizacji jeszcze przed uruchomieniem procesu łączenia za pomocą oprogramowania iKar-CSS i/lub panelach HMI (tablic synchronizacyjnych TS-20),
 • niezależne sterowanie trzema wyłącznikami,
 • wyrównywanie częstotliwości z uwzględnieniem parametrów dynamiki układu napędowego, umożliwiające załączenie w czasie kilkudziesięciu sekund,
 • wyrównywanie napięć z uwzględnieniem parametrów dynamiki układu regulacji napięcia,
 • szybkie łącza komunikacyjne (Fast Ethernet) do współpracy z nadrzędnymi systemami kontroli i sterowania,
 • płyta czołowa synchronizatora z wyświetlaczem LCD, klawiaturą i lampkami sygnalizacyjnymi szczególnie przydatnymi w czasie uruchamiania procesu automatycznej synchronizacji na obiekcie i rutynowej kontroli przebiegu procesu synchronizacji,
 • możliwość bezpośredniego połączenia synchronizatora (światłowodem lub skrętką) z drugim graficznym terminalem HMI pełniącym funkcję tablicy synchronizacyjnej (TS-20), przewidzianą do montażu na pulpicie sterowniczym w nastawni,  back-up panelach lub zamiennie z płytą czołową bezpośrednio na synchronizatorze SS-07.

Synchronizatory sieciowe SS-07 wyposażone są w złącza komunikacyjne:

 • 1x USB na tablicy synoptycznej (lokalne łącze inżynierskie),
 • 1x RS 485 – elektryczny lub optyczny (łącze inżynierskie),
 • SSiN i systemu wizualizacji iKar®,
 • 1x RS 485 – elektryczny lub optyczny do tablicy synoptycznej TS-20,
 • 2x ETH – elektryczny do SSiN i systemu wizualizacji iKar.

Zależnie od wersji synchronizatora dostępne są następujące protokoły komunikacyjne:

 • Modbus RTU,
 • IEC 61870-5-103,
 • IEC 61870-5-104,
 • IEC 61850.

Oprogramowanie

iKar®-SYN-Pro to oprogramowanie inżynierskie dla komputerów klasy PC z systemem operacyjnym Windows pozwalające na nastawienie synchronizatora, monitoring on-line jego pracy, pobranie rejestracji i ich analizę, konwersję rejestracji do formatu ComTrade.

Program umożliwia też dostęp do wszystkich parametrów procesu synchronizacji w celu ich właściwego nastawienia dla danej aplikacji, udostępnia informacje o urządzeniu i konfiguracji dodatkowych funkcji.

Konfiguracja parametrów komunikacyjnych umożliwia wizualizację procesu synchronizacji na tzw. „Wirtualnej kolumnie synchronizacyjnej” pracującej on-line.

iKar®-CSS to oprogramowanie dedykowane dla serwerów umożliwiające monitoring on-line lokalny i zdalny zarówno pojedynczego synchronizatora typu SS-07 jak i wielu urządzeń w obiekcie zapewniając operatorom bieżący nadzór nad procesami synchronizacji a specjalistom dostarcza danych do wszechstronnych analiz.

Do pobrania