Cyfrowy tester synchronizatorów produkcji Kared typu T-2020 przeznaczony jest do realizacji zadań związanych z weryfikacją szeroko rozumianej poprawności działania synchronizatorów np. SM-06, SM-07 oraz SS-07 oraz innych pochodzących od niezależnych producentów w celu potwierdzenia ich pełnej sprawności, poprawności działania i zgodności z deklarowanymi przez producenta poziomami dokładności pomiarowej i łączeniowej.

PODSTAWOWE FUNKCJE TESTERA T-2020

 • Zasilanie badanego urządzenia
 • Swobodne sterowanie wyjściami binarnymi testera (podawanie napięcia pomocniczego na wejścia badanego urządzenia)
 • Swobodne sterowanie wyjściami analogowymi napięciowymi testera (podawanie napięcia pomiarowego na wejścia pomiarowe badanego urządzenia)
 • Badanie spełnienia dopuszczalnych warunków łączeniowych (dU, df, dfi, dryft fazy)
 • Badanie błędu kątowego załączenia z uwzględnieniem nastawionego czasu wyprzedzenia
 • Badanie czasu trwania impulsów sterujących / sygnalizacyjnych wychodzących z urządzenia
 • Współpraca z komputerem klasy PC z oprogramowaniem sterującym realizacją procesu badania synchronizatora

BUDOWA STANOWISKA BADAWCZEGO I TESTERA T-2020

Stanowisko do badań synchronizatorów składa się z dwóch elementów:

 • Testera T-2020 urządzenia cyfrowego wyposażonego w odpowiednią liczbę wejść i wyjść, umożliwiających podłączenie go do wszystkich wejść i wyjść dwustanowych oraz wejść analogowych synchronizatora, w celu pełnego zadawania i kontrolowania sygnałów odbieranych i wysyłanych z/na „obiekt” przez synchronizator
 • Komputera klasy PC lub laptopa z oprogramowaniem sterującym realizacją procesu badania synchronizatora
 • Podstawowa konfiguracja testera Kared T-2020:
 • 6x wyjścia analogowe napięciowe, izolowane grupami – 2x po 3 wyjścia o indywidualnie regulowanych parametrach:
  • Napięcie: 0,00 … 150,00 V AC,
  • Częstotliwość: 45,000 … 55,000 Hz,
  • Kąt: -180 … + 180 st
 • 6x wejścia dwustanowe izolowane, napięcie znamionowe 110 lub 220 V DC
 • 18x wyjścia przekaźnikowe izolowane bezpotencjałowe
 • 1x wyjście zasilające 110/220 V DC wykorzystywane do zasilania badanego urządzenia
 • 1x wyjście zasilające 110/220 V DC wykorzystywane do zasilenia wyjść przekaźnikowych
 • Możliwości rozbudowy stanowiska testowania urządzeń:
 • Poprzez doposażenie testera o dodatkowe wejścia / wyjścia binarne i analogowe możliwe jest badanie urządzeń o bardzo rozbudowanych możliwościach aplikacji obiektowych. Tester może być wyposażony w:
  • 18 wyjść analogowych napięciowych regulowanych indywidualnie
  • 30 wyjść przekaźnikowych
  • 75 wejść przekaźnikowych
  • Możliwa kombinacja wejść / wyjść ograniczona jest maksymalną pojemnością magistrali komunikacyjnej testera
 • Rozbudowa oprogramowania dla stanowiska komputerowego o programy sterujące testerem do realizacji dedykowanych testów dla urządzeń typu:
  • synchronizatory jednofazowe, trójfazowe przeznaczone do współpracy z generatorami
  • synchronizatory jednofazowe, trójfazowe przeznaczone do układów z kontrolowaną komutacją obwodów
  • synchronizatory jednofazowe, trójfazowe przeznaczone do układów bez komutacji o wielu punktach pomiarowych (do 4 trójfazowych) i kilku niezależnych wyłącznikach
  • automatów przełączania zasilań realizujących przełączenia typu PPZ, SPZ, Synchroniczne, Quasisynchroniczne i inne
  • automatyki odciążającej
  • rejestratorów zakłóceń
 • inne wg indywidualnych uzgodnień

Do pobrania