Tablica synoptyczna TS-21 do synchronizatorów sieciowych SS‑07 umożliwia służbom ruchowym stacji elektroenergetycznych poznać i obserwować panujące aktualnie warunki w układzie elektroenergetycznym, dla których wyznaczane są nieprzerwanie przez synchronizator SS-07 wielkości kryterialne: różnice napięć, częstotliwości i faz. Dyspozytor posiadając wiedzę o spełnieniu warunków kryterialnych przed, w czasie trwania i po procesie synchronizacji oraz znając przez cały czas aktualny układ pracy rozdzielni może bez obaw uruchomić proces synchronizacji.

Tablica synchronizacyjna TS-21 stanowi oddzielny moduł HMI, którego przeznaczeniem jest informowanie dyżurnych o spełnieniu warunków kryterialnych oraz umożliwienie kontroli przebiegu procesu synchronizacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący. Dane do wizualizacji TS-21 pobiera bezpośrednio z synchronizatora SS-07 wyznaczającego warunki i możliwości wykonania łączenia we wszystkich dozwolonych kierunkach w aktualnym układzie pracy rozdzielni oraz sprawdzającego czy są one w obszarze zezwalającym na uruchomienie procesu synchronizacji.

Ponad to moduł TS-21 może realizować wybrane funkcje sterownicze lub alarmowe korzystając z ośmiu programowalnych przekaźników.

Podstawowe funkcje tablicy synchronizacyjnej TS-21 połączonej z synchronizatorem sieciowym SS-07:

Ekran rozdzielni:

  • prezentacja w formie graficznej aktualnego stanu pracy fragmentu układu elektroenergetycznego w którym zainstalowany jest synchronizator SS-07,
  • wyświetlanie bieżących pomiarów dokonywanych w układzie synchronizacji takich jak: napięcia i częstotliwości, różnice napięć, częstotliwości i faz dla wszystkich mierzonych par napięć.

Ekran wybranej pary napięć:

  • prezentacja w formie graficznej (zegarów) stanu aktualnie obliczanych wielkości warunków kryterialnych jak: różnica napięć, różnica kątów i różnica faz pomiędzy wybranymi do synchronizacji napięciami wraz z zaznaczeniem obszarów, dla których dozwolone jest łączenie,
  • wyświetlanie dla wybranej pary napięć aktualnych wartości dla warunków kryterialnych i porównanie ich z wartościami nastawionymi,
  • wyświetlanie informacji o wybranym banku nastaw, komunikatów i alarmów oraz innych istotnych informacji zarówno przed jak i w trakcie procesu synchronizacji.

Tablica synchronizacyjna TS-21 przystosowana jest do montażu na pulpicie sterowniczym, back-up panelu lub w obudowie synchronizatora i pełni rolę interfejsu użytkownika.

Połączenie tablicy z synchronizatorem realizuje się za pomocą złącza światłowodowego o zasięgu do kilku kilometrów albo skrętką na odległość do 1200 metrów.

Do pobrania