Cyfrowy rejestrator zakłóceń RZ1 jest urządzeniem przeznaczonym do rejestrowania przebiegów wartości napięć i/lub prądów oraz sygnałów dwustanowych w obiektach elektroenergetycznych i przemysłowych w czasie stanów awaryjnych lub zakłóceniowych.

Zastosowanie w Rejestratorze RZ-1 nowoczesnych rozwiązań sprzętowych wraz z autorskim oprogramowaniem do analizy zgromadzonych danych o przebiegu zakłócenia pozwoliło dać do rąk inżynierom służb eksploatacyjnych narzędzie wysoce wyspecjalizowane i niezawodne w działaniu. Jesteśmy przekonani, że zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej pracy układów energetycznych będzie teraz łatwiejsze.

Najważniejsze cechy Cyfrowego Rejestratora Zakłóceń RZ-1:

 • Wygodny i prosty w użyciu interfejs użytkownika
  – Panel operatorski wyposażony w klawiaturę i duży graficzny wyświetlacz LCD
  – Intuicyjne menu rejestratora
  – Lokalna konfiguracja rejestratora i warunków wyzwoleń
  – Bieżące zarządzanie pracą urządzenia
  – Przeglądanie przebiegów zarejestrowanych zakłóceń.
 • Wbudowana lub zewnętrzna drukarka termiczna (Opcja)
  – szybki graficzny wydruk przebiegu zakłócenia – poniżej 1 min.
  – przystosowana do papieru z rolki o szerokości 210 lub 216 mm
  – tryb pracy automatyczny lub ręczny
 • Możliwości dołączenia dowolnej sieciowej drukarki laserowej (Opcja)
  – szybki graficzny wydruk przebiegu zakłócenia
  – wydruk na pojedynczych kartkach
  – tryb pracy automatyczny lub ręczny
 • Pojedyncza 60-cio sekundowa rejestracja z zapisem przebiegu zakłócenia:
  – z nastawianym czasem przed momentem pobudzenia (od 0 do 30 sek)
  – z nastawianym czasem rejestracji po pobudzeniu (dopełnienie 60 sek)
 • Długość ciągłej rejestracji ograniczona wielkością repozytorium – możliwość wielogodzinnego zapisu
 • Standardowo minimum 20 pojedynczych rejestracji
 • Zapis plików rejestracji na dyskach Compact Flash (Standard)
 • Zapis plików rejestracji na dyskach IDE, SATA (Opcja)
 • Różnorodne kryteria wyzwalania rejestratora
 • Tryb testowy z blokadą rejestracji i/lub generowania wydruków
 • Synchroniczne próbkowanie wszystkich kanałów analogowych i dwustanowych
 • 16 wejść analogowych (standardowo 8 kanałów prądowych i 8 napięciowych)
  – dwuzaciskowych
  – galwanicznie separowanych od siebie nawzajem i od elektroniki
  – próbkowanych z częstotliwością 32 kHz w każdym kanale
  – z rozdzielczością 12 bitów (opcja 16 bitów)
  – przenoszenie składowej stałej
  – szeroki zakres pomiarowy
  – dostosowanie wejść do poziomu sygnałów obiektowych
 • Od 8 do 128 wejść binarnych (standardowo 24)
  – dwu zaciskowych
  – galwanicznie separowanych od siebie nawzajem i od elektroniki
  – próbkowanych z częstotliwością 8 kHz w każdym kanale
  – dostosowanie wejść do poziomu sygnałów obiektowych
 • Od 15 do 240 wejść binarnych (opcja)
  – grupy po 15 wejść ze wspólnym zaciskiem
  – grupy galwanicznie separowane od siebie nawzajem i od elektroniki
  – próbkowanych z częstotliwością 8 kHz w każdym kanale
  – dostosowanie wejść do poziomu sygnałów obiektowych
 • Do 8 programowalnych wyjść przekaźnikowych (RM-96)
 • Szybka i niezawodna komunikacja poprzez:
  – Ethernet 10/100 Mbps protokołami TCP/IP
  – USB (kopiowanie plików rejestracji)
  – RS232
  – Dodatkowe porty komunikacyjne (opcja)
 • Redundantne zasilanie z dwóch źródeł zasilania (220 V DC i 230 V AC) (Opcja)
 • Synchronizacja czasu ( odbiornik GPS, NTP, impuls synchronizujący)
 • RZ-1 lokalnym serwerem czasu ( NTP )!
 • Zaawansowane i intuicyjne oprogramowanie do zarządzania rejestratorem i analizy zgromadzonych danych
 • Oprogramowanie klienckie dla stacji roboczych na platformie PC / MS Windows

Oprogramowanie klienta rejestratora RZ-1 dostarczane z rejestratorami umożliwia między innymi:

 • nawiązanie połączenia z wieloma rejestratorami
 • zarządzanie prawami dostępu do plików konfiguracyjnych oraz plików rejestracji
 • przeglądanie, wprowadzanie i edycję parametrów konfiguracyjnych rejestratorów
 • diagnostykę i automatyczne uaktualnienie oprogramowania rejestratorów
 • zarządzanie plikami rejestracji zapisanymi w pamięci nieulotnej rejestratora
 • pobieranie i zapis do repozytorium (np. na dysku stacji operatora lub na serwerze) zarejestrowanych danych
 • prezentowanie graficzne zarejestrowanych przebiegów
 • analizę zarejestrowanych przebiegów
 • tworzenie kanałów wirtualnych, będących funkcjami zarejestrowanych kanałów rzeczywistych
 • drukowanie
 • eksport danych do formatu CSV

Oprogramowanie systemu rejestrującego może pełnić rolę:

 1. Nadzorcy w stosunku do podłączonych rejestratorów, który to automatycznie i aktywnie sprawdza czy są nowe dane i jeśli są, pobiera je do repozytorium,
 2. Serwera biernego w stosunku do podłączonych rejestratorów, który pobiera automatycznie nowe dane do repozytorium tyko po otrzymaniu sygnału, że takie się pojawiły,
 3. Klienta w stosunku do podłączonych rejestratorów pobierającego dane tylko na żądanie operatora.

Do pobrania

Menu