Znany już dobrze naszym klientom Rejestrator zakłóceń RZ-1 wzbogaciliśmy o nowe oprogramowanie przeznaczone do analizy zarejestrowanych danych.

Dotychczasowe oprogramowanie dla komputera klasy PC, pełniącego rolę stacji roboczej umożliwiało zdalną konfigurację oraz sterowanie pracą urządzenia, zarządzanie zarejestrowanymi plikami z danymi oraz pobieranie i przeglądanie danych zapisanych na dysku.

Realizując oczekiwania użytkowników wzbogaciliśmy oprogramowanie dla Rejestratora RZ-1 o nowe funkcje:

 1. Obliczenie wartości harmonicznych (Dyskretna Transformata Fouriera) w zakresie od 0 do 32kHz (rozdzielczość wyjściowa zależna od ilości danych wejściowych)
 2. Mnożenie dowolnych kanałów – mnożąc kanał prądowy i napięciowy otrzymamy wykres mocy, dodawanie i odejmowanie kanałów – odejmować od siebie możemy np. kanały napięciowe uzyskując w ten sposób wykres napięcia między fazowego
 3. Obliczanie wartości z zaznaczonego przebiegu takich jak:
  – wartość skuteczna
  – wartość maksymaln
  – wartość minimalna
  – czas trwania zaznaczonego przebiegu

Do pobrania

Menu