Polowy Moduł Sygnalizacyjny, w skrócie PMS, przewidziany jest do stosowania w szafach zabezpieczeniowych typowych pól rozdzielni 400/220/110 kV w celu ciągłego nadzoru pracy elementów pola. Moduł PMS realizuje między innymi akwizycję danych o awariach, alarmach i ostrzeżeniach, zapisuje sygnały w rejestrze zdarzeń, prezentuje pobudzenia wejść alarmowych na diodowych polach LED w określony sposób (kolor, częstotliwość pulsacji), pobudza sygnały zbiorcze przekazywane na syreny oraz dostarcza wybrane sygnały do systemu nadrzędnego za pomocą łącz światłowodowych i protokołu IEC 61850.

Polowy Moduł Sygnalizacyjny, w skrócie PMS, powstał jako odpowiedź firmy KARED na zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w drodze modyfikacji kaset sygnalizacyjno-rejestrujących KRS-64. Wymagania szczegółowe dla modułu PMS zdefiniowane zostały w standardach Polskich Sieci Elektroenergetycznych, jak np. w dokumencie PSE-ST.EAZ.NN.WN-2021 czy teżprojektach typowych pól.

Modułowa budowa modułu PMS umożliwia jego elastyczne dopasowanie do wymagań projektu pola w którym będzie zastosowany.

Standardowe wykonanie to PMS posiada między innymi:

  • 48 lub 72 dowolnie programowane wejścia alarmowe

  • 72 dowolnie programowalne pola LED

  • 8 lub 16 dowolnie programowanych wyjść przekaźnikowych

  • 4 przyciski kasowania alarmów i testów modułu PMS

  • redundantny zasilacz

  • dwa porty komunikacyjne Ethernet FO

  • protokół komunikacyjny IEC 61850

  • obudowę typową typu 19”/3U/180 mm (do ramy uchylnej)

a jego działanie nie różni się istotnie od działania kaset KSR-64.

Więcej można dowiedzieć się tutaj.

Do pobrania